Archiv für März 2010

Wielkanoc w Niemczech

Samstag, 20. März 2010
Wielkanocne jajka

Wielkanocne jajka

Pisanki

Wielkanocne zwyczaje w Niemczech s? w zale?no?ci od landu mniej lub bardziej uroczyste. Najbardziej znane i kultywowane jest szukanie jajek tzw. “Ostereier suchen”. W Niedziel? Wielkanocn? chowa si? w zale?no?ci od pogody w domu lub w ogrodzie jajka i s?odycze przyniesione przez “zaj?czka”. Zabawa kontynuowana jest do momentu znalezienia wszystkich pisanek. Poza tym bardzo lubiana jest bitwa na jajka, tzw. “Eier titschen”. Zanim obierze si? je ze skorupki, dwie osoby bior? po jednym jajku i jedna osoba uderza jajko drugiej w ten sposób, aby skorupka p?k?a. Je?li si? jej to uda, wygrywa, je?li nie, punkt zdobywa przeciwnik. I tak do ostatniej pisanki.

Milcz?ce dzwony

Od Wielkiego Pi?tku do Niedzieli Wielkanocnej w Niemczech nie s?ycha? dzwonów ko?cielnych. Rodzice mówi? wtedy dzieciom, ?e polecia?y do Rzymu i wróc? dopiero w niedziel?. Na wsiach dzieci i m?odzie? chodz? w tym czasie z grzechotkami i w ten sposób zwo?uj? na msz? lub na modlitw?.

Kolorowo i wiosennie

Niemcy s? mistrzami w przyozdabianiu domów i ogródków. Tu nie sk?pi? pieni?dzy. Na ga??zkach przed domem i w ogrodzie wieszaj? pomalowane pisanki, na drzwiach domów i w oknach ?wi?teczne stroiki. Tak udekorowane domy wygl?daj? barwnie i wiosennie.

Przysmaki

Wielkanocne ciasta maj? kszta?t baranka lub zaj?czka. Jako danie g?ówne na ?wi?teczny stó? podawana jest piecze? z jagni?cia. ?wi?conka – dla Polaków bardzo wa?ny element wielkanocny – jest w Niemczech nieznana. Niemcy nie maj? zwyczaju chodzenia w Sobot? Wielkanocn? z koszyczkiem do ko?cio?a, aby po?wi?ci? potrawy.

Podobnie jak w Polsce równie? w Niemczech Wielkanoc jest ?wi?tem sp?dzanym w gronie rodzinnym. Czego? jednak tu brak? Naszego mokrego ?migusa Dyngusa!!!