Kwalifikacje

Kwalifikacje

Firma PolonusGermanus powstała z inicjatywy p. mgr Magdaleny Kuckertz na początku 2007 roku. Do założenia firmy przyczyniły się nie tylko jej doświadczenia osobiste i zawodowe, lecz również zmiany polityczne w Europie. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej rośnie zarówno w Niemczech jak i w Polsce zainteresowanie krajem sąsiadów. Upadek komunizmu pozwolił na zacieśnienie się kontaktów zawodowych i prywatnych między oba krajami i ich obywatelami. Jedyną przeszkodą w tych kontaktach jest dzisiaj już tylko niewystarczająca znajomość języka i kraju sąsiadów. Zadaniem firmy PolonusGermanus jest unicestwić i te przeszkody. By osiągnąć ten cel firma bazuje na następujących kwalifikacjach założycielki:

 • Kwalifikacje językowe
  • Polski - język ojczysty
  • Filologia germańska na Uniwersytecie w Kolonii, Stuttgarcie i Łodzi, dyplom z tytułem magistra (Uniwersytet Łódzki)
  • Zajęcia z tłumaczeń polsko-niemieckich na Uniwersytecie w Łodzi i Kolonii
  • Egzamin Izby Przemysłowo-Handlowej (IHK) w Düsseldorfie na tłumacza pisemnego języka niemieckiego i polskiego
  • Tłumacz przysięgły języka niemieckiego i polskiego ustanowiony przez prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Kolonii
  • Doświadczenie zawodowe jako tłumacz ustny i pisemny, m.in. w projektach UE w Stuttgarcie, stolicy landu Badenii-Wirtembergii
 • Kwalifikacje w zakresie mediów i polityki
  • Studia podyplomowe europeistyki w Wyższej Szkole Technicznej RWTH w Akwizgranie, dyplom z tytułem magistra
  • Doświadczenie zawodowe:
   • w redakcji ds. polityki gazety Lausitzer Rundschau w Cottbus
   • w dziale kultury Instytutu Goethego w Warszawie
   • w redakcji polskiej radia Deutsche Welle w Kolonii
   • w redakcji lokalnej gazety Gießener Anzeiger w Gießen
   • w dziale ds. współpracy z zagranicą w Urzędzie Prezydenta Miasta Kolonii
 • Kwalifikacje nauczycielskie
  • Wykłady o Polsce (gospodarka, polityka, krajoznawstwo)
  • Członek komisji sprawdzającej znajomość języka niemieckiego w ramach egzaminu dla obcokrajowców, przeprowadzanego przed przyjęciem obywatelstwa niemieckiego, na Uniwersytecie Ludowym VHS w Stuttgarcie
  • Kursy języka polskiego na Uniwersytecie Ludowym VHS w Euskirchen
  • Kursy języka niemieckiego jako języka obcego w ramach zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym w Euskirchen
  • Kursy języka niemieckiego jako języka obcego w ramach współpracy z Centrum ds. Migracji Młodzieży JMD w Euskirchen
 • Kwalifikacje w dziedzinie kultury
  • Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie, egzamin maturalny z dyplomem plastyka w zakresie form użytkowych
  • Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim