Informacja administracyjna

Informacja administracyjna

Administratorem strony jest:

PolonusGermanus

wł. firmy
mgr Magdalena Kuckertz
egzaminowana tłumaczka (IHK)
tłumacz przysięgły języka niemieckiego i polskiego ustanowiony przez prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Kolonii
członek Federalnego Związku Tłumaczy Ustnych i Pisemnych e.V. (BDÜ)

Römerstr. 1
D-53879 Euskirchen
Niemcy

tel.:+49 (0)2251 148 058
faks:+49 (0)2251 148 059
kom.:+49 (0)176 650 179 20
e-mail:info@PolonusGermanus.de
Internet:www.PolonusGermanus.de

Numer identyfikacji podatkowej (USt-Id-Nr.) zgodnie z § 27 a Ustawy o podatku obrotowym: DE252632755

Osoba odpowiedzialna za informacje opublikowane na stronie zgodnie z § 10 ust. 3 Państwowej umowy o usługach medialnych (MDStV): Magdalena Kuckertz (adres jak wyżej)

Prawa autorskie:
Treść i zdjęcia objęte są prawem autorskim.

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej/ zastrzeżenie prawa do wprowadzania zmian:
Autorzy strony, publikując informacje i zestawiając poszczególne elementy strony, kierowali się najlepszymi intencjami. Pomimo to firma PolonusGermanus nie odpowiada za kompletność, prawidłowość, aktualność, jak i ewentualne błędy techniczne opublikowanych informacji.
Firma PolonusGermanus nie odpowiada również za szkody, powstałe podczas odtwarzania, jak i kopiowania informacji ze strony, wywołane wirusem komputerowym.
Firma PolonusGermanus zastrzega sobie ponadto prawo do zmian i uzupełnień strony, bez uprzedniego uprzedzenia.
Pomimo starannej kontroli firma PolonusGermanus jednoznacznie dystansuje się również od treści wszystkich stron internetowych, na które można wejść poprzez linki, znajdujące się na stronie firmy PolonusGermanus, prowadzące do tych stron. Firma PolonusGermanus nie ma wpływu na ich treść, formę, jak i przeprowadzane zmiany. Osobami odpowiedzialnymi za te strony są ich administratorzy.

Ochrona danych osobistych:
Państwa dane wykorzystywane są wyłącznie do zrealizowania zlecenia i są ściśle tajne. Nie udostępniamy ich osobom trzecim.